Các công trình sử dụng ngói men

Các công trình sử dụng mái ngói men của Phước Nguyên Thành

CHUA KHANH AN (Copy)

Các công trình sử dụng mái ngói men của Phước Nguyên Thành

Các công trình

Các công trình gạch ngói của Phước Nguyên Thành luôn có những dáng vẻ riêng, tôn tạo giá trị công trình thật hoàn mỹ.

Các công trình gạch ngói của Phước Nguyên Thành luôn có những dáng vẻ riêng, tôn tạo giá trị công trình thật hoàn mỹ.

Các công trình sử dụng gạch gốm PNT

Công trình đẹp và chắc chắn hơn với gạch gốm Phước Nguyên Thành

35

Công trình đẹp và chắc chắn hơn với gạch gốm Phước Nguyên Thành

Hình ảnh nhà xưởng công ty

Hình ảnh trang thiết bị và hoạt động sản xuất gạch gốm Phước Nguyên Thành

Gom su pnt

Hình ảnh trang thiết bị và hoạt động sản xuất gạch gốm Phước Nguyên Thành