Gạch gốm

Gạch gốm lót nền, ốp tường, xây tường nhãn hiệu PNT

G 20 x 20 x 3cm.

Gạch gốm lót nền, ốp tường, xây tường nhãn hiệu PNT

Ngói men

NGÓI MEN ĐIỂM HOA CÚC, HOA SEN, CHỮ PHÚC với các màu theo yêu cầu xanh đen đỏ vàng

Diem hoa Sen đo 15

NGÓI MEN ĐIỂM HOA CÚC, HOA SEN, CHỮ PHÚC với các màu theo yêu cầu xanh đen đỏ vàng